Privacyverklaring Air meets Water

Privacyverklaring Air meets Water

In deze privacyverklaring legt A. Landman,  h.o.d.n. Air meets Water, kantoorhoudend te (2274 AX) Voorburg aan de Fransstraat 5, met KvK-nummer: 63113988 (“hierna: AMW”), uit welke persoonsgegevens AMW verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
AMW respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.airmeetswater, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan AMW worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van AMW te maken hebben. AMW houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingsregelgeving stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van AMW of wanneer u anderszins contact heeft met AMW bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van AMW, legt AMW de door u opgegeven gegevens vast. AMW bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.


AMW gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met AMW of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van AMW naar de aard van het contact noodzakelijk is.

U kunt te allen tijde de website van AMW bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met AMW te delen.


Nieuwsbrief

Tevens informeert AMW geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met deze website zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld via de sociale media-buttons. AMW kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. AMW raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.


Cookies
AMW maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van AMW beter te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt AMW gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt AMW inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie, inclusief uw IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AMW heeft hier geen invloed op. AMW heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door AMW  geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met AMW opnemen door het sturen van een e-mail naar: astrid@airmeetswater.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
AMW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Onderkant formulier

Versie december 2018